Sekretarijat

SEKRETARIJAT

Marijana Stojšin, sekretar
Telefon: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 lokal: 5

Snežana Đurđević, sekretar dekanata – službenik za javne nabavke
Telefon: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 lokal: 6

Darinka Moro, administrativni koordinator ESPB i informacionih sistema
Telefon: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 lokal: 113

SLUŽBA ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA

Telefon: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 lokal: 2
Olga Regodić, šef službe za nastavu i studentske poslove
Ivana Gotovac, referent za nastavu i studentske poslove
Valerija Bede Stojanović, referent za nastavu i studentske poslove

BIBLIOTEKA

Telefon: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 lokal: 8

Akademija umetnosti ima bogat fond knjiga grupisanih u tri celine: muzička, likovna, dramska. Bibliotečka medioteka nudi bogatu kolekciju neknjižnih materijala kao što su brojni CD, DVD, filmovi, video-trake. Zahvaljujući razvijenim elektronskim komunikacijama, omogućen je pristup globalnim izvorima informacija.

Nataša Panić, rukovodilac biblioteke
Zoran Šušnjar, bibliotekar
Nataša Đačić, bibliotekar
Tijana Bokan, bibliotekar

SLUŽBA ZA OPŠTE I KADROVSKE POSLOVE

Telefon: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 lokal: 3
Vera Papež, šef opšte službe
Marina Glintić, referent za kadrovske i administrativne poslove
Ana Baćanov, referent za kadrovske i administrativne poslove
Miodrag Blažević, klavirštimer
Ankica Vlaisavljević, kurir

SLUŽBA ZA MATERIJALNO-FINANSIJSKE POSLOVE

Telefon: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 lokal: 4
Svetlana Putnik, šef računovodstva
Duška Babić, knjigovođa
Zorica Ćupurdija, blagajnik
Jovanka Mijatović, likvidator
Danijela Petrović, ekonom

SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU, MARKETING I MEĐUNARODNU SARADNJU

Telefon: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 lokal: 7
Najnovija organizaciona jedinica Akademije umetnosti koja realizuje uključivanje Akademije umetnosti u međunarodnu mrežu srodnih institucija i profesionalnih umetničkih organizacija. Služba, takođe, podržava sve programe razmene studenata i profesora, kao i strane studente i predavače na Akademiji umetnosti.
Kristina Kovač, šefica službe za organizaciju, marketing i međunarodnu saradnju
Kristina Koprivšek, saradnica za međunarodnu saradnju, marketing i odnose sa javnošću
Bojana Borković, saradnica za međunarodnu saradnju, organizaciju i produkciju umetničke delatnosti

TEHNIČKI SARADNICI

Ranko Dragić, tehnički saradnik-vajar
Vladimir Kovač, tehnički saradnik-slikar
Dragan Polovina, tehnički saradnik za grafičke komunikacije
Boris Kočiš, tehnički saradnik-fotolaborant

TEHNIČKA SLUŽBA

Dejan Ratkovica, šef tehničke službe